Biuro SOLGD

Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
ul. Przemysłowa 27 (pokój 20)
63-500 Ostrzeszów
tel. (62) 586-03-20
tel. kom. 667-777-022

NIP:5140275811
REGON: 300346841

olgd@olgd.org.pl

Mariusz Witek - Dyrektor Biura SOLGD
tel. kom. 667-777-024
e-mail: mariusz.witek@olgd.org.pl

Izabela Cichoń - Pracownik ds. realizacji projektu
e-mai: iza.cichon@olgd.org.pl

Maria Maj - Pracownik ds. administracyjnych
e-mail: maria.maj@olgd.org.pl

 

Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00