IV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu.

Podczas festiwalu wszyscy zainteresowani mogli spróbować dobrej kuchni prezentowanej przez hotele i restauracje, posmakować produktów regionalnych, wziąć udział w licznych wykładach, spotkaniach autorskich, a także laboratoriach smaku.  W trakcie festiwalu można było posłuchać także muzyki wykonywanej przez zaproszonych artystów. Na jarmarku dostępne były  różnorodne produkty tradycyjne: wędliny, miody, miody pitne, chleb, nalewki, wina, sery…

Zmiana kryteriów wyboru w ramach działania „Małe projekty” - podpisanie aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w UMWW w Poznaniu.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy ramowej podpisała Pani Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowała Pani Krystyna Sikora - Prezes Zarządu, Pan Mariusz Witek - W-ce Prezes Zarządu.