IV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu.

Podczas festiwalu wszyscy zainteresowani mogli spróbować dobrej kuchni prezentowanej przez hotele i restauracje, posmakować produktów regionalnych, wziąć udział w licznych wykładach, spotkaniach autorskich, a także laboratoriach smaku.  W trakcie festiwalu można było posłuchać także muzyki wykonywanej przez zaproszonych artystów. Na jarmarku dostępne były  różnorodne produkty tradycyjne: wędliny, miody, miody pitne, chleb, nalewki, wina, sery…

Zmiana kryteriów wyboru w ramach działania „Małe projekty” - podpisanie aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w UMWW w Poznaniu.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy ramowej podpisała Pani Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowała Pani Krystyna Sikora - Prezes Zarządu, Pan Mariusz Witek - W-ce Prezes Zarządu.

Pierwsza umowa na realizację projektu podpisana !

Wniosek został złożony w siedzibie naszej Lokalnej Grupy Działania w dniu 30.11.2009 roku.  W dniu 21.12.2009 roku Rada Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" dokonała wyboru projektu do dofinansowania. Następnie dokumentacja została przekazana do UMWW w Poznaniu, gdzie przeprowadzono weryfikację wniosku. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji zaproszono Panią Danutę Dominik do podpisania umowy.