Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działania Małe projekty

Informujemy, że w dniu 10.09.2014 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” dokonała wyboru operacji do dofinansowania.

Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Małe projekty