Konsultacje w sprawie zmian w Kryteriach wyboru operacji

W związku z aktualizacją Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 03.12.2021 roku do godz. 15.00.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej.

 

Konkurs "Na największą wielkopolską pyrę oraz najsmaczniejsze jadło z pyry” rozstrzygnięty!

20 listopada odbył się konkurs „Na największą wielkopolską pyrę oraz najsmaczniejsze jadło” zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Ostrzeszowski oraz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" z przyjemnością zaprezentowało swoje stoisko z oferowanymi materiałami oraz publikacjami. Do konkursu została przez nas zgłoszona potrawa, która okazała się wygrać w kategorii na najsmaczniejsze jadło z pyry!

Robocze spotkanie subregionalne Lokalnych Grup Działania

21.10.2021 r. w Czerminie odbyło się robocze spotkanie subregionalne lokalnych grup działania. Dyskutowaliśmy na temat projektu Programu FEW 2021+ i uwag do proponowanych zapisów. Omówiliśmy również założenia co do planowanej struktury obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju w nowym okresie programowania, preferowanej formy wsparcia udzielanego LGD oraz interwencji planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie.