Posiedzenie Rady SOLGD

W dniu 3.12.2009 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie odbędzie sie posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania". Podczas posiedzenia nastąpi ocena złożonych wniosków w ramach naboru na Małe Projekty.

Przeprowadzono warsztaty w gminach

Warsztaty przeprowadzono zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, w każdej  z gmin objętych LSR i cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Podczas warsztatów zostały omówione kwestie formalne dotyczące naborów wniosków i ich oceny. Przedstawiono także zasady wypełniania formularzy wniosków o dofinansowanie. Prowadzący starali się udzielić odpowiedzi na pytania przyszłych beneficjentów.

Szkolenie na temat zasad oceny i wyboru projektów w ramach wdrażania LSR.

Szkolenie odbyło się w związku z naborami wniosków na Działania: tzw. Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Podczas szkolenia omówiono szczegółowo Regulamin Rady SOLGD, tryb funkcjonowania Rady oraz cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przeprowadzono także wstepną ocenę dwóch przykładowych wniosków.