Przeprowadzono warsztaty w gminach

Warsztaty przeprowadzono zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, w każdej  z gmin objętych LSR i cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Podczas warsztatów zostały omówione kwestie formalne dotyczące naborów wniosków i ich oceny. Przedstawiono także zasady wypełniania formularzy wniosków o dofinansowanie. Prowadzący starali się udzielić odpowiedzi na pytania przyszłych beneficjentów.

Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.