Spotkanie w sprawie projektu współpracy „Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski”

 

Celem spotkania było omówienie utworzenia szlaku rowerowego na terenie obszaru SOLGD. Spotkanie to zainaugurowało prace nad wytyczeniem szlaku rowerowego na naszym obszarze biegnących przy miejscach zasługujących na zainteresowanie. Szlak rowerowy realizowany jest w ramach projektu współpracy pod nazwą „Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski" zakładającego wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego łączącego obszar działania naszego Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”.