Nowe formularze wniosków o płatność

Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe formularze wniosków o płatność.
Zmianie ulegają formularze wniosków o płatność dla następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2.Odnowa i rozwój wsi,
3.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
4.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
5.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów,
6.Wdrażanie projektów współpracy.

 Wnioski wraz instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej  www.prow.umww.pl w zakładce Wnioski PRO http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=50&Itemid=71
oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce pobierz wnioski.