Szkolenie promujące produkt lokalny i regionalny

W pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Zamkowej 12 w Ostrzeszowie zebrali się przedstawiciele zaproszonych Kół Gospodyń Wiejskich, agroturystów i restauratorów. Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia historii Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi prezentowanej przez Panią Iwonę Wiorek i Panią Mirosławę Rzepecką. Część wykładową szkolenia poprowadziła Pani Hanna Szymanderska - autorka kilkudziesięciu książek o tematyce kulinarnej. Przez cały czas trwania szkolenia Pan Witold Wróbel wraz z Panią Krystyną Sikorą oraz zaproszonymi gośćmi prezentowali proces przygotowywania pasztetów oraz innych tradycyjnych potraw.