W dniu 14 lutego 2019 roku w siedzibie SOLGD odbyło się spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ostrzeszów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ostrzeszowska  Lokalna Grupa Działania”

Celem spotkania było podsumowanie współpracy minionych dwunastu miesięcy, a także omówienie zagadnień nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich, interpretacji oraz obowiązku wykonania  zobowiązań wynikających z powyższych przepisów.

Podczas zebrania nie zabrakło rozmów na temat tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Spotkanie przebiegło przy kawie i słodkim poczęstunku w miłej i sympatycznej atmosferze.