W dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11 w Sali Posiedzeń I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019.

Na szkoleniu zostało omówione między innymi ogłoszenie o konkursie, regulamin, kryteria punktacji wniosków oraz harmonogram konkursu, wniosek ,a także zapisy wzoru umowy oraz prezentacja obowiązków Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.