Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do udziału w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się w dniu 25.05.2019 r. w Oddziale Literackim MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Turniej odbywa się pod patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.