Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach ogłoszonych naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych. 

Szkolenie odbędzie się 13.09.2019 r. o godzinie 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.