„Inteligentne obszary wiejskie” Smart Rural 21 Project

Uprzejmie zapraszamy do udziału w projekcie „Inteligentne obszary wiejskie” Smart Rural 21 Project. Celem dwu i półrocznego projektu, wspieranego przez Komisję Europejską (DG AGRI), jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych rozwiązań i strategii w całej Europie, oraz wyciągania wniosków i wspierania przyszłych interwencji WPR w inteligentne wioski.

Założeniem jest, aby 17 wiosek z Europy otrzymało wytyczne i wsparcie techniczne w ramach projektu. Do tej pory wybrano pięć wiosek w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a kolejne 12 wiosek zostanie wybranych do czerwca 2020 r. Wśród nich powinna się znaleźć co najmniej jedna z Polski.

Twoja wioska jest idealnym kandydatem, jeśli…

-potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską,

-ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnej wioski,

-posiada odpowiednie, możliwe do mobilizacji zasoby ludzkie na rzecz procesu inteligentnej wioski,

-skorzystałaby ze specjalnego wsparcia eksperckiego do opracowania planów rozwoju wsi,

-ma pewne podstawowe zasoby techniczne, w tym wystarczającą łączność szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie wspólnotowe) - jednak nie jest to warunkiem wstępnym,

-najlepiej ma kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski - jednak nie jest to warunek wstępny,

-jest otwarta na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami.

 

Jeśli uważasz, że Twoja wioska jest gotowa, aby zostać jedną z wiosek uczestniczących w projekcie ‘Smart Rural’, złóż wniosek aplikacyjny do 5 maja 2020 r.

 

Formularz wniosku jest dostępny pod linkiem:

https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application !

 

Preferowanym językiem roboczym jest angielski, ale wnioski można również składać w swoim własnym języku.

Wsparcie w Polsce uzyskasz pod adresem poczty elektronicznej:

smart.village@onet.eu

 

Jeśli Wasza wioska zostanie wybrana:

-Uzyska specjalistyczne wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii,

-Będzie mogła odwiedzić i czerpać inspirację z innych wiosek,

-Będzie mogła brać udział w wymianie i budowaniu umiejętności razem z innymi uczestniczącymi w projekcie wioskami poprzez wydarzenia pn. Smart Village Academy,

-Uzyska widoczność w dyskusjach i wymianach na poziomie europejskim.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wsie/ gminy, które mają już pewne doświadczenie lub mogą poszczycić się swoimi dokonaniami.