W dniu 11.09.2020 r. oraz 14.09.2020 r. odbyło się zdalne szkolenie dla organu decyzyjnego i pracowników biura OLGD.

Podczas szkolenia przedstawiono, zmiany związane z zdalnym trybem oceny wniosków, stan realizacji wskaźników, poziom realizacji budżetu, oraz najnowsze zmiany w LSR.