Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informujemy, że w dniu 01.02.2010 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” rozpatrzyła odwołania od wnioskodawców i dokonała wyboru operacji do dofinansowania.

Prezentujemy listę operacji wybranych do dofinansowania oraz listę operacji niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 212 500 zł.