Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Małe projekty

Informujemy, że w dniu 16.06.2014 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” dokonała wyboru operacji do dofinansowania. W ramach naboru nie wpłynęły odwołania.

Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz wnioski, które mieszczą się w  120 % limitu.