Nabór wniosków II/2011 Małe projekty

Informujemy, że w dniu 16.11.2011 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” dokonała wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania Małe projekty. Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz spełniają minimalne wymagania w wysokości 40 % maksymalnej liczby punktów. Operacje, które zostały rekomendowane do dofinansowania, ale nie wystarczyło dla nich środków przeznaczonych na nabór zostały umieszczone pod czerwoną kreską.