Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe LGD

W dniu 17.02.2020 roku przedstawicielki Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" brały udział w spotkaniu konsultacyjno - szkoleniowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw z wiązanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność m.in. zostały poruszone kwestie związane z przygotowaniem wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, zasady ubiegania się o zwiększenie limitu środków na wdrażanie LSR, a także zagadnienia dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. 

 

Warsztat refleksyjny 2020

W dniu 14.02.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbył się warsztat refleksyjny. W warsztatach brali udział pracownicy biura oraz przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków stowarzyszenia, a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2019 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.  

Spotkanie noworoczne KGW

W dniu 10 stycznia 2020 roku w siedzibie SOLGD odbyło się noworoczne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ostrzeszów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Celem spotkania było podsumowanie współpracy minionych dwunastu miesięcy, a ponadto podczas zebrania nie zabrakło rozmów na temat tegorocznego XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Spotkanie przebiegło przy kawie i słodkim poczęstunku w miłej i sympatycznej atmosferze.