Szkolenie LGD w zakresie przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 18.12.2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawie odbyło się szkolenie Lokalnych Grup Działania na temat przeprowadzenia ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Podczas szkolenia omówiono między innymi istotę procesu ewaluacji, ewaluację ex-post LGD i LSR w kontekście oczekiwań MRiRW, a także przeprowadzono zajęcia praktyczne.

Publikacja o krajowych i regionalnych sieciach

Miło nam poinformować, że projekt realizowany w ramach naszego projektu grantowego pt.: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO CWINT Z OBROTOWĄ KOPUŁĄ W PARZYNOWIE (budżet 25 000,00 zł) przez Stowarzyszenie „Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II” (CWINT) znalazł się jako jeden z trzech projektów z Polski w  Publikacji o krajowych i regionalnych sieciach - członkach europejskiej sieci LGD - ELARD i ciekawych przykładach projektów z każdego kraju.

Link do prezentacji:

Spotkanie organizacyjne - Projekt METEO

W dniu 05.12.2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu współpracy: „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców”  - METEO. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele gmin oraz szkół z Powiatu Ostrzeszowskiego uczestniczący w projekcie. Głównym tematem spotkania, było przedstawienie specyfiki oraz wytycznych dotyczących montażu urządzeń zakupionych  w ramach projektu.

Spotkanie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu  04.12.2019 r. w Tarnowie Pałuckim (obszar działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny”), odbyło się spotkanie Wielkopolskiej Sieci LGD. Spotkanie poprowadziła Prezes Sieci Pani Małgorzata Blok.  W programie spotkania zawrato między innymi:

- Sprawozdanie z realizacji projektu KSOW.

- Sprawozdanie z konferencji „Leader dziś i jutro”.

- Sprawozdanie z wizyty w MRiRW dnia 18.11.2019 r.

- Projekty współpracy

- Dyskusję na temat: nowego konkursu KSOW,

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomocy de minimis

Informujemy, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  załącznik nr 10 czyli Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich podmiotów.

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia – możesz go sprawdzić już od dziś
 Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
 Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
 Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.