7/2019

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

 

Szkolenie OLGD

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się szkolenie dla organu decyzyjnego i pracowników biura OLGD.

Podczas szkolenia przedstawiono nowych członków Rady, zmiany wprowadzone przez wytyczne oraz nowe zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Listy operacji w ramach naboru nr 10/2019/G, 11/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się Posiedzenie Rady SOLGD, która oceniła złożone wnioski w ramach następujących zakresów:

Zakres nr 10/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - szkolenia

Wyjazd studyjny Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniach 25-27.09.2019 roku odbył się wyjazd przedstawicieli Wielkopolskiej Sieci LGD na teren lokalnych grup działania znajdujących się na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Międzyterytorialna współpraca LGD jako źródło wiedzy i doświadczenia”. Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strategia Wielkopolska 2030

W dniu 18.09.2019 w Kaliszu odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2030. W pierwszym bloku wystąpił dr. hab. Wojciech Dziemianowicz, który przedstawił wnioski z przeprowadzonych badań na temat ewaluacji Strategii województwa Wielkopolskiego.