9/2020

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Listy operacji w ramach naborów: 8/2020/J, 14/2020/G, 15/2020/G, 16/2020/G, 17/2020/G oraz 18/2020/G

W dniu dzisiejszym tj. 25.09.2020 r. zostało zakończone Zdalne Posiedzenie Rady SOLGD. 

Poniżej prezentujemy wyniku zakończonego naboru grantowego oraz dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Zakres 8/2020/J - Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zakres 14/2020/G - szkolenia