IV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi za nami

W dniach 26-27 września  odbył się kolejny już Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Prezentujemy listę laureatów. 

Ostrzeszów, 26 września 2009 r.

PROTOKÓŁ Z OCENY
ZGŁOSZONYCH NA KONKURS PASZTETÓW I POTRAW Z GĘSI 
NA IV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PASZTETNIKÓW I POTRAW Z GĘSI.

W dniu 26 września 2009 r. w godz. 1300 – 1600 dokonano oceny zgłoszonych na konkurs pasztetów i potraw z gęsi na IV Ogólnopolskim Festiwalu Pasztetników – Ostrzeszów 2009.

Do prac przystąpiła Kapituła w składzie:

Lp.

Imię i Nazwisko

Instytucja

1

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata

Instytut Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2

dr Jerzy Mróz

Instytut Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3

mgr inż. Andrzej Bobrowski

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski w Poznaniu

4

dr Grzegorz Russak

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie

5

Witold Wróbel

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Rolnictwa i Wsi AGROUNIA w Poznaniu

6

Mirosława Rzepecka

Kustosz Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie

7

Romana Chojnacka

Studium Gospodarstwa Domowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

8

Jolanta Przytuła

Studium Gospodarstwa Domowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

9

Celina Helbik

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w Warszawie

10

prof. dr Ewa Łukaszewicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11

Maksencja Bestry

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski w Poznaniu

12

Jacek Marcinkowski

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w Poznaniu

13

Aleksandra Suwlińska Katulska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stwierdzono, że łącznie na konkurs zgłoszono produkty w ilości:

  • Pasztety - 29 
  • Potrawy z gęsi - 10

Zgłoszone do konkursu produkty oceniono z podziałem na:

  • - przedsiębiorstwa i firmy branży mięsne
  • - koła gospodyń wiejskich i gospodarstwa agroturystyczne,
  • - szkoły,
  • - osoby indywidualne.