INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEJ OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONYCH OFERT DO KONKURSU NA STANOWISKO PRACOWNIKA BIUROWEGO STOWARZYSZENIA OLGD

Komisja konkursowa w składzie:

1.     Iwona Wiorek
2.     Mariusz Witek
3.     Krystyna Sikora
4.     Bohdan Ogrodowski
5.     Ryszard Biel

na posiedzeniu w dniu 02.10.2009r. dokonała oceny formalnej ofert konkursowych złożonych przez 18 osób. W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono co następuje:
- pozytywnie ocenę formalną przeszły następujące osoby:

1. Grzegorz Lange
2. Izabela Kunc
3. Katarzyna Jonczyk
4. Elżbieta Płodzień
5. Joanna Siwakowska
6. Maria Wróbel

 - negatywnie ocenę formalną przeszły następujące osoby:

1.Agnieszka Kurek           
2. Iwona Strugała              
3. Kamila Kowalczyk        

4. Maria Bednarek             
5. Ewa Markiewicz            
6. Marzena Pomorska        
7. Konrad Zadka                
8. Lidia Plewa                    
9. Hanna Andrys                
10. Patrycja Jarosz             
11. Magdalena Kubiak       
12. Anna Pacyńska             

Osoby, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostały zakwalifikowane do drugiego etapu
– oceny merytorycznej.