Szkolenie na temat zasad oceny i wyboru projektów w ramach wdrażania LSR.

Szkolenie odbyło się w związku z naborami wniosków na Działania: tzw. Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Podczas szkolenia omówiono szczegółowo Regulamin Rady SOLGD, tryb funkcjonowania Rady oraz cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przeprowadzono także wstepną ocenę dwóch przykładowych wniosków.