Stowarzyszenie OLGD na TARGACH GMINA 2009, Poznań 24-27.11.2009

O potrzebie organizacji takiego wydarzenia świadczy nie tylko liczba wystawców, ale również zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń na codzień wspierające lokalne inicjatywy.

 Mamy okazję docenić efekt Programu Leader, który od paru lat gości w Polsce, a my go szczególnie dostrzegamy w Wielkopolsce. Program ten wspiera społecznosci, które stawiają na współpracę partnerską, pobudza inicjatywę na obszarach wiejskich, stwarzając możliwości wykorzystania lokalnego potencjału. Można ocenić, że Program Leader jest szansą dla odważnych, którzy potrafią myśleć perspektywicznie i sami chcą decydować o sobie.

            Na targach mogło m.in. zaprezentować swoje doświadczenia ok. 30 Lokalnych Grup Działania, w zakresie efektywnego wykorzystania atutów, pokonywania barier związanych ze starzejącym się społeczeństwem, niskim poziomem usług, brakiem szans na zatrudnienie.
Koncepcja Leader pomaga również sektorom oraz kategoriom odbiorców, którzy nie otrzymują żadnego wsparcia lub bardzo niewielkie dla działań realizowanych na obszarach wiejskich obejmujących działalność kulturalną, poprawę środowiska naturalnego, rewitalizację obiektów architektonicznych i zabytkowych, turystykę wiejską.
            Zrozumiała te możliwości Ostrzeszowska Grupa Lokalnego Działania, która na targach GMINA 2009, zaprezentowała w czterech jednodniowych blokach konkretne działania prowadzone na terenie obszaru działania Grupy: Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrzeszowskiej zademonstrowało różnorodność działania prawie 40 gospodarstw nastawionych na ten kierunek rozwoju i uzupełnienia budżetu domowego, poprzez różnorodność form usług dla letników, Miasto i Gmina w Ostrzeszowie przedstawiła interesującą ofertę poszukiwania nowych inwestorów w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, natomiast Zakład Energetyki Cieplnej z Ostrzeszowa przybliżył i zachęcił do korzystania kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego jaki stanowią – kąpielisko z tradycjami prawie stuletnimi, hotel sportowy, restaurację „Zacisze" oraz nową inwestycję w trakcie budowy jaką stanowi kryta pływalnia, która zostanie oddana do użytku w sierpniu 2010 roku. W ostatnim dniu targów zaskoczyła organizatorów i zwiedzających pięcioosobowa prezentacja, w czerwonych rogatywkach kolejarskich, prezentująca bardzo aktywne Towarzystwo Miłośników Kolei Ostrzeszów – Namysłaki, inicjujące rewitalizację, zachowanie i eksploatację nieczynnej od 10 lat linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki korzystając z istotnego wsparcia Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oraz przekonując do efektywnej współpracy Stowarzyszenie o kierunku artystyczno – edukacyjnym „STACJA BUKOWNICA „ oraz organizatora Punktu Informacyjno – Promocyjnego oraz Izby Tradycji Kolei na stacji PKP Ostrzeszów jakim zostało Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej.
             Przyglądając się dotychczasowym działaniom Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, zresztą będąc z p. Witoldem Wróblem inicjatorem jej powstania, zyskujemy pewność, że determinacja członków Stowarzyszenia przyniesie oczekiwane efekty. Zwłaszcza, ze wszystkim działaniom towarzyszy głębokie przekonanie o sukcesie.

Koordynator prezentacji OLGD na Targach Gmina 2009

Bohdan Ogrodowski