Szkolenie dla członków Rady oraz pracowników biura SOLGD

 Podczas szkolenia przedstawiono zmiany wprowadzone przez wytyczne oraz nowe zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju.