Witold Pelka laureatem nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2018

W sobotę 8 grudnia br. w Poznaniu, w trakcie Koncertu Grudniowego WTK, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem wybitnych zespołów muzycznych „Przed Wschodem Słońca” oraz Zespołu Kameralnego Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Adama Klocka, zaprezentowane zostały zgłoszone kandydatury do Nagrody Głównej WTK za rok 2018, w ilości 24 osób , jak również wybrani przez Kapitułę Konkursową Nominaci oraz Laureaci Nagrody Głównej WTK.

Mamy przyjemność powiadomić, że Nominatem w grupie 10-ciu wybranych w Wielkopolsce został ceniony Ostrzeszowianin Witold Pelka.

Kandydatura do konkursu została zgłoszona przez Stowarzyszenie OLGD w uznaniu licznych, nietuzinkowych sukcesów i doświadczeń na niwie promowania Kultury w różnorodnych środowiskach i grupach wiekowych.

Witold Pelka – absolwent polonistyki, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, konferansjer wielu koncertów i festiwali w całym kraju, autor humoresek i sztuk teatralnych emitowanych i nagradzanych w konkursach Polskiego Radia. Animator kultury – powołał i prowadzi od 2008 r. muzyczny cykl „Perły w Koronie” (11 edycji)  przy ostrzeszowskim klasztorze s.s. Nazaretanek. Publiczność wysłuchała przygotowanych i prowadzonych przez autora 63 koncertów muzyki poważnej. Jest aktywnym opiekunem projektów (średnio 15 rocznie) animacyjnych – jako nauczyciel Wiedzy o kulturze przekazuje i zaszczepia młodzieży szkół średnich wiedzę i sympatię do tajników kultury. Autor  scenariuszy teatralnych aktor i konferansjer widowisk muzycznych prezentowanych na znaczących scenach w Polsce. Witold Pelka jest wybitną wizytówką animator kultury Ziemi Ostrzeszowskiej. Obecni na uroczystości ogłoszenia wyników konkursu WTK liczni przedstawiciele wnioskodawców tj. Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania,  jak również Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, którego celem jest między innymi ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji na naszym terenie przyjęli z pełną aklamacją i satysfakcją uhonorowanie pana Witolda Pelki.