W dniu 31.01.2019 r. w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów odbył się warsztat refleksyjny. W warsztatach brali udział pracownicy oraz przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków stowarzyszenia, a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2018 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.