Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” zaprasza przedszkola oraz wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie na najładniejszą kukiełkę gęsi, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r. podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi, w godzinach 13:30 – 14:00.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Przedszkole – najładniejsza reprezentacja przedszkola. Ocenie podlegać będzie cała grupa reprezentująca dane przedszkole oraz przygotowana przez przedszkole kukiełka gęsi. 

2. Indywidualna – najładniejsza kukiełka przedstawiająca gęś, ocenie podlegać będzie kukiełka (np. na patyku) wykonana przez dziecko.

Pierwsze trzy przedszkola oraz pierwsze trzy osoby otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia w postaci słodyczy. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU