W dniu 13.05.2019 r. po raz kolejny odbyła się akcja rozdawania piskląt gęsi w  ramach wznowienia przyzagrodowego chowu gęsi. Inicjatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” przy współpracy Właścicieli Reprodukcyjnej Fermy Gęsi  Państwa Grażyny i Marka Sembereckich oraz sponsoringu Wójta Gminy Kraszewice. Gośćmi akcji był Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Patryk Jędrowiak. Akcję przeprowadziła Prezes Stowarzyszenia” Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wraz z pracownikami. W tym roku rozdano 285 piskląt gęsich wśród 10 Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedsięwzięcie jest elementem programu  XIV Ogólnopolskiego Festiwalu  Pasztetników i Potraw z Gęsi.