Konkurs odbędzie się 30.06.2019 r. o godzinie 13.30, podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Przedszkole – najładniejsza reprezentacja przedszkola. 
Ocenie podlegać będzie cała grupa 
reprezentująca dane przedszkole 
oraz przygotowana przez przedszkole kukiełka gęsi.  
2. Indywidualna – najładniejsza kukiełka 
przedstawiająca gęś, 
ocenie podlegać będzie kukiełka
 (np. na patyku) wykonana przez dziecko.

Plakat