Podpisanie umów na projekt współpracy oraz aneksu do Umowy Ramowej.

W dniu 28.06.2019 w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” zostały podpisane umowy na projekt współpracy pt.: „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców”. Projekt będzie realizowany przez 3 lokalne grupy działania” Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Podpisy składali przedstawiciele Zarządów w/w lokalnych grup działania oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski.

 

Oprócz umów na projekt współpracy został także podpisany aneks do Umowy  Ramowej, na dodatkowe środki na działanie 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dodatkowe środki zostały pozyskane dzięki dotychczasowej realizacji naborów i wysokiemu poziomowi realizacji zaplanowanych wskaźników.