W Numerze 08|335|2019 Ogólnopolskiego Informatora Drobiarskiego ukazał się artykuł na temat XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Serdecznie dziękujemy Panu prof. dr hab. Stanisławowi Wężykowi za udostępnienie informacji  zamieszczonych w artykule.