W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" odbyło się Posiedzenie Rady SOLGD, która oceniła złożone wnioski w ramach następujących zakresów:

Zakres nr 10/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - szkolenia

Zakres nr 11/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - imprezy

Zakres nr 12/2019/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zakres 13/2019/G Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

W załączniku zamieszczamy listy z wynikami naborów.

 

Data publikacji 17.10.2019 r.

 

Protokół z Posiedzenia Rady nr 10/2019 z dnia 17.10.2019 r. w załączniku poniżej

Data publikacji Protokołu 18.10.2019 r.