Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomocy de minimis

Informujemy, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  załącznik nr 10 czyli Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich podmiotów.

Formularz należy przygotować w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53 poz. 311, z późn. zm.).

https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

Obowiązujące od dnia 15.11.2014