Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W dniu 08.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odbyło się spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dotyczące stanu realizacji  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność .

Spotkanie otwarła Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Izabela Mroczek. Następnie zostały przedstawione prezentacje:

  1. Przedstawienie bieżącego stanu realizacji LSR oraz zmian wynikających z rozporządzenia – prowadząca Kierownik Wydziału wdrażania i umów Pani Anna Jakubowska.
  2. Ocena efektywności LSR PROW 2014-2020  -  prowadzący Pan Łukasz Poznaniak.
  3. Wybór operacji przez organ decyzyjny -  na co należy zwrócić uwagę - prowadząca Pani Katarzyna Makowska.
  4. Podziałanie 19.2 – najczęstsze błędy w biznesplanie - prowadząca Pani Agnieszka Dyderek.
  5. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców
  6. Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie Strategii RLKS – granty

 

Spotkanie zakończyło się po przeprowadzeniu dyskusji oraz podsumowania poszczególnych tematów.