Witold Pelka laureatem nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2018

W sobotę 8 grudnia br. w Poznaniu, w trakcie Koncertu Grudniowego WTK, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem wybitnych zespołów muzycznych „Przed Wschodem Słońca” oraz Zespołu Kameralnego Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Adama Klocka, zaprezentowane zostały zgłoszone kandydatury do Nagrody Głównej WTK za rok 2018, w ilości 24 osób , jak również wybrani przez Kapitułę Konkursową Nominaci oraz Laureaci Nagrody Głównej WTK.

Nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA LGD

Zarząd Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA LGD.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Stowarzyszenia ul. Przemysłowa 27 pok. 20 codziennie w godz. 7.00 - 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko DYREKTOR BIURA LGD” w terminie do dnia 6.12.2018 roku.

Data publikacji: 8.11.2018

Zaproszenie na konferencję edukacyjno-naukową

Konferencja zatytułowana jest "MARSZ ALERGICZNY - prezentacja wyników dziesięcioletnich badań medycznych". Głównym jej celem jest usystematyzowanie aktualnej wiedzy na tematy chorób alergicznych, procedur diagnostycznych, sposobu postepowania  i leczenia.  Podczas konferencji zostaną  omówienie wyniki badań dotyczące zachorowalności dzieci na choroby alergiczne, które od wielu lat są prowadzone w powiecie ostrzeszowskim przez dr Ewę Duczmal z Centrum Medycznego Alergo-Medica  i prof.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości.

SOCP zaprasza na szkolenie

SOCP zaprasza administratorów danych osobowych, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej, inspektorów ochrony danych oraz inne osoby zainteresowane szkoleniem z zakresu:OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, które odbędzie się 18 października 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.