Nabór na stanowisko PRACOWNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU BIURA OLGD

Zarząd Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU BIURA OLGD

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Stowarzyszenia ul. Przemysłowa 27 pok. 20 codziennie w godz. 7.00 - 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU BIURA OLGD” w terminie do dnia 16.04.2019 roku.Data publikacji: 9.04.2019

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019!

Nawet do 5000 zł można pozyskać na działania lokalne. Taką możliwość daje Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Oferty można składać do 16 kwietnia 2019 r.

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz organizacje pozarządowe pełniące role Patronów – wspierających inicjatywy lokalne, mogą pozyskiwać środki na działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

KGW w SOLGD

   W dniu 14 lutego 2019 roku w siedzibie SOLGD odbyło się spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ostrzeszów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ostrzeszowska  Lokalna Grupa Działania”

Warsztat refleksyjny

W dniu 31.01.2019 r. w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów odbył się warsztat refleksyjny. W warsztatach brali udział pracownicy oraz przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków stowarzyszenia, a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2018 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.  

Szkolenie dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11 w Sali Posiedzeń I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019.

Na szkoleniu zostało omówione między innymi ogłoszenie o konkursie, regulamin, kryteria punktacji wniosków oraz harmonogram konkursu, wniosek ,a także zapisy wzoru umowy oraz prezentacja obowiązków Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.

Witold Pelka laureatem nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2018

W sobotę 8 grudnia br. w Poznaniu, w trakcie Koncertu Grudniowego WTK, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem wybitnych zespołów muzycznych „Przed Wschodem Słońca” oraz Zespołu Kameralnego Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Adama Klocka, zaprezentowane zostały zgłoszone kandydatury do Nagrody Głównej WTK za rok 2018, w ilości 24 osób , jak również wybrani przez Kapitułę Konkursową Nominaci oraz Laureaci Nagrody Głównej WTK.